Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
37
Tuần này:
298
Tháng này:
578
Tất cả:
255777

Ý kiến thăm dò

Xã Trường Giang gọi công dân khám nghĩa vụ quân sự năm 2020

Ngày 23/03/2020 07:29:22

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2020.

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Trường Giang đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang đã phát lệnh gọi 72 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 120/120 thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc.

Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển 100% thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển đông đủ.

Kết thục đợt khám sơ quyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang đã tuyển chọn được34 công dân đạt sức khỏe từ loại 1 để tham gia vòng khám tuyển được tổ chức vào tháng 11 tới.

Xã Trường Giang gọi công dân khám nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đăng lúc: 23/03/2020 07:29:22 (GMT+7)

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2020.

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 – 27 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2019.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Trường Giang đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2019, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang đã phát lệnh gọi 72 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 120/120 thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ Quốc.

Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển 100% thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển đông đủ.

Kết thục đợt khám sơ quyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Trường Giang đã tuyển chọn được34 công dân đạt sức khỏe từ loại 1 để tham gia vòng khám tuyển được tổ chức vào tháng 11 tới.

Người tốt, việc tốt