Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
37
Tuần này:
276
Tháng này:
556
Tất cả:
255755

Ý kiến thăm dò

Danh sách cán bộ Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị

Ngày 25/03/2020 16:12:49

Danh sách cán bộ Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Đ/c: Trần Ngọc Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

2. Đ/c: Ngô Thị Văn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

3. Đ/c: Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

4. Đ/c: Trần Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

5. Đ/c: Nguyễn Nho Lê

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

6.Đ/c: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. Đ/c: Trần Ngọc Hoàng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

2. Đ/c: Ngô Thị Văn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

3. Đ/c: Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

4. Đ/c: Trần Thị Hằng

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

5. Đ/c: Nguyễn Nho Lê

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

6.Đ/c: Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Người tốt, việc tốt