Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
58
Tuần này:
85
Tháng này:
4294
Tất cả:
232319

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý1.006959Đất đai2
2 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. 1.006883Đất đai2
3Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (THTC cấp xã) 1.001629Môi trường2
4 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường 1.004273Môi trường2
5 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 1.004108Môi trường2
6Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường2.002213Môi trường2
7Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường1.004108Môi trường2
8Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)2.000537Lĩnh vực : Chính sách2
9 Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương2.000503Lĩnh vực : Chính sách2
10Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg3.000011Lĩnh vực : Chính sách2
11Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng), đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ1.001681Lĩnh vực : Chính sách2
12Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả đối tượng đã từ trần)1.001715Lĩnh vực : Chính sách2
13 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ)1.001295Lĩnh vực : Chính sách2
14 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)2.000537Lĩnh vực : Chính sách2
15 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước2.001273Lĩnh vực : Chính sách2
16Thủ tục xác nhận đối với người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội chưa được giám định thương tật1.003067Lĩnh vực : Chính sách2
17Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ (đối với người đang công tác trong Quân đội)2.001290Lĩnh vực : Chính sách2
18Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp mất tin, mất tích quy định tại Điểm K Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ2.001943Lĩnh vực : Chính sách2
19Thủ tục xác nhận đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP1.004937Lĩnh vực : Chính sách2
20 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp Giấy chứng nhận đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế2.001084Lĩnh vực : Chính sách2
21Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp Giấy chứng nhận đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ1.002780Lĩnh vực : Chính sách2
22Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa1.004088Lĩnh vực: Đường thủy nội địa2
23Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa1.004047Lĩnh vực: Đường thủy nội địa2
24Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa1.004036Lĩnh vực: Đường thủy nội địa2
25Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2.001711Lĩnh vực: Đường thủy nội địa2

Người tốt, việc tốt